Stari Mekdonald

Svi koji su učili engleski jezik znaju za pesmu “Old MacDonald Had a Farm”. U pitanju je dečija pesmica o starom Mekdonaldu i životinjama na njegovoj farmi. Međutim, ova pesma nije uvek izgledala kao sada, kroz vreme preživela je izvesne modifikacije.

U brošuri iz 1917, pominje se pesma Ohio autorke F. T. Nettleingham koja je zapravo stara verzija ove pesme, s’ tim što je ime glavnog junaka Old Macdougal.

Postoji i verzija Old Missouri.

Britanska verzija je The Farmyard, or The Merry Green Fields.

I najzad, još u 18. veku u operi The Kingdom of the Birds pojavila se još jedna verzija starog Mekdonalda.

U pribavljanju ovih informacija pomogla nam je Škola stranih jezika Beograd, te se zahvaljujemo na tome.

Continue reading Stari Mekdonald

Prirodni brojevi prve desetice

Pojmovi prvih pet brojeva prve desetice, izgrađuju se skupovima, a pojmovi ostalih brojeva formiraju se brojevnim prilazom.

broj 2

Nakon formiranja, pojma i zapisivanja cifre broja 2, analiziramo njegov sastav “od dve jedinice”. Rezultat analice iskazujemo:

Broj 2 je veći od broja 1 za 1
Broj 1 je manji od broja 2 za 1
Broj 2 je sastavljen iz dve jedinice
Broj 2 sledi odmah iza broja 1

Posle obrade prvih 5 brojeva, Continue reading Prirodni brojevi prve desetice

Dečije table za pisanje

Privikavanje dece za školu treba početi pre polaska. Naravno, podsticanje deteta na crtanje u svesci je jedan korak, ali veoma korisno može biti i pružiti mogućnost detetu da se sretne sa tablama za pisanje mesecima pre nego što krene u školu. Dobra varijanta je šarena dečija tabla a kasnije recimo i zidna tabla od plute. Neka dete crta po tabli dok je još u svom, poznatom okruženju. Mnogo će mu lakše biti kasnije kada se u manje poznatoj učionici sretne sa većom, školskom tablom. Taj međukorak će učiniti prelaske na novo bezbolnijim i zabavnijim.

tabla od plute

Prava i kriva linija

prava i kriva linija

Jedan od osnovnih pojmova u matematici, preciznije u geometriji je linija. Deca bi na samom početku školovanja najkasnije, a najbolje sa 5-6 godina već trebalo naučiti šta je linija i razliku između prave i krive linije. Prepoznavati takve linije u okolini, crtati ih.

Pri radu sa decom najpre im treba pokazati šta je pravo a šta krivo u svetu koji ih okružuje. Najbolje je najpre kao primere koristiti pojmove i oblike iz direktnog okruženja koje deca trenutno vide. Prava je ova linija koja spaja plafon i zid. Prava je ograda terase. Prava je ulica. Prava linija je šipka saobraćajnog znaka. Ivica televizora. Takođe, ukazati na prave linije u različitim pravcima kako dete ne bi pomislilo da je prava linija samo vodoravna ili vrtikalna. Kriva linija je ivica tanjira. Krivu liniju čini kabl ovako uvijen. Špagete su krive linije. A možemo i da ih ispravimo i onda postanu prave linije.

Dati deci zadatak da sami navedu još primera i pravih i krivih linija.
Zatim im nacrtati nekoliko linija u svesci pa tražiti da i oni nacrtaju nekoliko. Neka gledaju u početku kako ste vi nacrtali ako je to potrebno. Bitna je vežba jer će tako zapamtiti i izdefinisati razliku.
Zatim ih trenirati da lenjirom nacrtaju nekoliko pravih linija u različitim pravcima i različitih dužina.

Geografski pojmovi za decu

Deca već u nižim razredima uče o pojedinim geografskim pojmovima. Međutim, u školskim udžbenicima, često se koristi rečnik i stil pisanja koji ne odgovara deci tog uzrasta i nije im jasno šta zapravo tu piše. To je i jedan od razloga što mnogi učenici lekcije uče napamet.
Evo nekoliko geografskih pojmova objašnjenih na deci malo razumljiviji način:

Kosmos – I naša planeta Zemlja, i Sunce, i Mesec, i sve zvezde, i nebo, i sve što se tamo nalazi . Ne možemo da vidimo koliko je veliki.

Vasiona – isto što i kosmos.

Teleskop – sprava sa kojom gledamo zvezde. Kao dvogled samo nema dva ona okrugla nego jedno.

Vertikalno – uspravno. Na primer, bandera stoji vertikalno. Osim ako je neko ne obori, pa kad padne na zemlju onda stoji horizontalno.

Horizontalno – kad legnemo, mi smo onda horizontalni. Kad ustanemo, onda stojimo vertikalno. Horizontalno uvek stoje ulica, reka, most. Horizontalni su jer izgledaju kao da leže.

Atmosfera – kažu da je to vazdušni omotač oko Zemlje. To je ustvari sav vazduh na celoj Zemlji.

Hidrosfera – to su sve reke, sva mora i okeani na Zemlji.

Okean – isto kao more , samo mnogo veće.