Prirodni brojevi prve desetice

Pojmovi prvih pet brojeva prve desetice, izgrađuju se skupovima, a pojmovi ostalih brojeva formiraju se brojevnim prilazom.

broj 2

Nakon formiranja, pojma i zapisivanja cifre broja 2, analiziramo njegov sastav “od dve jedinice”. Rezultat analice iskazujemo:

Broj 2 je veći od broja 1 za 1
Broj 1 je manji od broja 2 za 1
Broj 2 je sastavljen iz dve jedinice
Broj 2 sledi odmah iza broja 1

Posle obrade prvih 5 brojeva, Continue reading Prirodni brojevi prve desetice

Prava i kriva linija

prava i kriva linija

Jedan od osnovnih pojmova u matematici, preciznije u geometriji je linija. Deca bi na samom početku školovanja najkasnije, a najbolje sa 5-6 godina već trebalo naučiti šta je linija i razliku između prave i krive linije. Prepoznavati takve linije u okolini, crtati ih.

Pri radu sa decom najpre im treba pokazati šta je pravo a šta krivo u svetu koji ih okružuje. Najbolje je najpre kao primere koristiti pojmove i oblike iz direktnog okruženja koje deca trenutno vide. Prava je ova linija koja spaja plafon i zid. Prava je ograda terase. Prava je ulica. Prava linija je šipka saobraćajnog znaka. Ivica televizora. Takođe, ukazati na prave linije u različitim pravcima kako dete ne bi pomislilo da je prava linija samo vodoravna ili vrtikalna. Kriva linija je ivica tanjira. Krivu liniju čini kabl ovako uvijen. Špagete su krive linije. A možemo i da ih ispravimo i onda postanu prave linije.

Dati deci zadatak da sami navedu još primera i pravih i krivih linija.
Zatim im nacrtati nekoliko linija u svesci pa tražiti da i oni nacrtaju nekoliko. Neka gledaju u početku kako ste vi nacrtali ako je to potrebno. Bitna je vežba jer će tako zapamtiti i izdefinisati razliku.
Zatim ih trenirati da lenjirom nacrtaju nekoliko pravih linija u različitim pravcima i različitih dužina.

Množenje sa devet

Mali trik kako množiti brojeve sa devet ako ne znate tablicu množenja.

9×2=18
Do 18 dolazite ovako
2-1=1
10-2=8

9×3=27
3-1=2
10-3=7

9×4=36
4-1=3
10-4=6

9×5=45
5-1=4
10-5=5

Vidite obrazac?
9xN=AB
N-1=A
10-N=B

Možda na prvi pogled zvuči komplikovano, ali ostaje u sećanju znatno duže nego ako se nauči napamet. 😉

Koje je pitanje?

odgovor je broj 10

Odlična igra za vežbanje matematike sa decom. zadajte im sledeći zadatak:

Odgovor je 10. Koje je pitanje?

Dakle, oni trebaju da postave pitanje/zadatak na koji bi se dobio odgovor deset. Moguće je naravno, postaviti beskonačno mnogo pitanja, cilj je razvijanje mašte, vežbanje računskih operacija i razvoj kreativnog razmišljanja kod dece.
Evo nekih od mogućih pitanja za broj 10:

  • 8 plus 2
  • 100 podeljeno sa 10
  • 12 minus 2
  • 5 puta 2
  • 2,5 puta 4
  • 1250 minus 1240
  • -30 plus 40

Naravno, ne mora biti u pitanju baš broj 10, možete uzeti bilo koji broj. Obzirom na raznovrsnost mogućih pitanja vežba je adekvatna za razne školske uzraste.