Množenje sa devet

Mali trik kako množiti brojeve sa devet ako ne znate tablicu množenja.

9×2=18
Do 18 dolazite ovako
2-1=1
10-2=8

9×3=27
3-1=2
10-3=7

9×4=36
4-1=3
10-4=6

9×5=45
5-1=4
10-5=5

Vidite obrazac?
9xN=AB
N-1=A
10-N=B

Možda na prvi pogled zvuči komplikovano, ali ostaje u sećanju znatno duže nego ako se nauči napamet. 😉

Tablica množenja

Tablica množenja jednocifrenih brojeva:

puta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81