Koje je pitanje?

odgovor je broj 10

Odlična igra za vežbanje matematike sa decom. zadajte im sledeći zadatak:

Odgovor je 10. Koje je pitanje?

Dakle, oni trebaju da postave pitanje/zadatak na koji bi se dobio odgovor deset. Moguće je naravno, postaviti beskonačno mnogo pitanja, cilj je razvijanje mašte, vežbanje računskih operacija i razvoj kreativnog razmišljanja kod dece.
Evo nekih od mogućih pitanja za broj 10:

  • 8 plus 2
  • 100 podeljeno sa 10
  • 12 minus 2
  • 5 puta 2
  • 2,5 puta 4
  • 1250 minus 1240
  • -30 plus 40

Naravno, ne mora biti u pitanju baš broj 10, možete uzeti bilo koji broj. Obzirom na raznovrsnost mogućih pitanja vežba je adekvatna za razne školske uzraste.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply