Prava i kriva linija

prava i kriva linija

Jedan od osnovnih pojmova u matematici, preciznije u geometriji je linija. Deca bi na samom početku školovanja najkasnije, a najbolje sa 5-6 godina već trebalo naučiti šta je linija i razliku između prave i krive linije. Prepoznavati takve linije u okolini, crtati ih.

Pri radu sa decom najpre im treba pokazati šta je pravo a šta krivo u svetu koji ih okružuje. Najbolje je najpre kao primere koristiti pojmove i oblike iz direktnog okruženja koje deca trenutno vide. Prava je ova linija koja spaja plafon i zid. Prava je ograda terase. Prava je ulica. Prava linija je šipka saobraćajnog znaka. Ivica televizora. Takođe, ukazati na prave linije u različitim pravcima kako dete ne bi pomislilo da je prava linija samo vodoravna ili vrtikalna. Kriva linija je ivica tanjira. Krivu liniju čini kabl ovako uvijen. Špagete su krive linije. A možemo i da ih ispravimo i onda postanu prave linije.

Dati deci zadatak da sami navedu još primera i pravih i krivih linija.
Zatim im nacrtati nekoliko linija u svesci pa tražiti da i oni nacrtaju nekoliko. Neka gledaju u početku kako ste vi nacrtali ako je to potrebno. Bitna je vežba jer će tako zapamtiti i izdefinisati razliku.
Zatim ih trenirati da lenjirom nacrtaju nekoliko pravih linija u različitim pravcima i različitih dužina.

Be Sociable, Share!

3 thoughts on “Prava i kriva linija”

Leave a Reply