Prava i kriva linija

prava i kriva linija

Jedan od osnovnih pojmova u matematici, preciznije u geometriji je linija. Deca bi na samom početku školovanja najkasnije, a najbolje sa 5-6 godina već trebalo naučiti šta je linija i razliku između prave i krive linije. Prepoznavati takve linije u okolini, crtati ih.

Pri radu sa decom najpre im treba pokazati šta je pravo a šta krivo u svetu koji ih okružuje. Najbolje je najpre kao primere koristiti pojmove i oblike iz direktnog okruženja koje deca trenutno vide. Prava je ova linija koja spaja plafon i zid. Prava je ograda terase. Prava je ulica. Prava linija je šipka saobraćajnog znaka. Ivica televizora. Takođe, ukazati na prave linije u različitim pravcima kako dete ne bi pomislilo da je prava linija samo vodoravna ili vrtikalna. Kriva linija je ivica tanjira. Krivu liniju čini kabl ovako uvijen. Špagete su krive linije. A možemo i da ih ispravimo i onda postanu prave linije.

Dati deci zadatak da sami navedu još primera i pravih i krivih linija.
Zatim im nacrtati nekoliko linija u svesci pa tražiti da i oni nacrtaju nekoliko. Neka gledaju u početku kako ste vi nacrtali ako je to potrebno. Bitna je vežba jer će tako zapamtiti i izdefinisati razliku.
Zatim ih trenirati da lenjirom nacrtaju nekoliko pravih linija u različitim pravcima i različitih dužina.

Geografski pojmovi za decu

Deca već u nižim razredima uče o pojedinim geografskim pojmovima. Međutim, u školskim udžbenicima, često se koristi rečnik i stil pisanja koji ne odgovara deci tog uzrasta i nije im jasno šta zapravo tu piše. To je i jedan od razloga što mnogi učenici lekcije uče napamet.
Evo nekoliko geografskih pojmova objašnjenih na deci malo razumljiviji način:

Kosmos – I naša planeta Zemlja, i Sunce, i Mesec, i sve zvezde, i nebo, i sve što se tamo nalazi . Ne možemo da vidimo koliko je veliki.

Vasiona – isto što i kosmos.

Teleskop – sprava sa kojom gledamo zvezde. Kao dvogled samo nema dva ona okrugla nego jedno.

Vertikalno – uspravno. Na primer, bandera stoji vertikalno. Osim ako je neko ne obori, pa kad padne na zemlju onda stoji horizontalno.

Horizontalno – kad legnemo, mi smo onda horizontalni. Kad ustanemo, onda stojimo vertikalno. Horizontalno uvek stoje ulica, reka, most. Horizontalni su jer izgledaju kao da leže.

Atmosfera – kažu da je to vazdušni omotač oko Zemlje. To je ustvari sav vazduh na celoj Zemlji.

Hidrosfera – to su sve reke, sva mora i okeani na Zemlji.

Okean – isto kao more , samo mnogo veće.

Množenje sa devet

Mali trik kako množiti brojeve sa devet ako ne znate tablicu množenja.

9×2=18
Do 18 dolazite ovako
2-1=1
10-2=8

9×3=27
3-1=2
10-3=7

9×4=36
4-1=3
10-4=6

9×5=45
5-1=4
10-5=5

Vidite obrazac?
9xN=AB
N-1=A
10-N=B

Možda na prvi pogled zvuči komplikovano, ali ostaje u sećanju znatno duže nego ako se nauči napamet. 😉

Druženje sa vršnjacima

druzenje dece sa vrsnjacima

Druženje dece sa vršnjacima ima značajno mesto u svim fazama socijalizacije. Generacijska pripadnost dece gde dolaze do izražaja zajedničke aktivnosti i interesovanja kroz formalne i neformalne grupe. Formalne grupe čine grupe u vrtiću, predškolskoj ustanovi, odeljenje u školi. Neformalne grupe kao deca iz komšiluka. Sve to ima jak uticaj na formiranje i ispoljavanje stavova, socijalnih vrednosti i na sticanje određenih iskustava.

U detinjstvu druženjem sa drugom decom kroz igru odvija se međusobno upoznavanje, zajednička aktivnost i saradnja i afirmišu se osobine koje podstiču grupne odnose i grupnu pripadnost. Potreba da bude prihvaćen od druge dece razvija kod deteta osećanje sigurnosti i samostalnosti, sposobnost komunikacije i težnju za prijateljstvom i popularnošću.

Vršnjački odnosi, a naročito dečija prijateljstva su značajni činioci u razvoju socijalne, kognitivne i socijalne kompetentnosti.

Koje je pitanje?

odgovor je broj 10

Odlična igra za vežbanje matematike sa decom. zadajte im sledeći zadatak:

Odgovor je 10. Koje je pitanje?

Dakle, oni trebaju da postave pitanje/zadatak na koji bi se dobio odgovor deset. Moguće je naravno, postaviti beskonačno mnogo pitanja, cilj je razvijanje mašte, vežbanje računskih operacija i razvoj kreativnog razmišljanja kod dece.
Evo nekih od mogućih pitanja za broj 10:

  • 8 plus 2
  • 100 podeljeno sa 10
  • 12 minus 2
  • 5 puta 2
  • 2,5 puta 4
  • 1250 minus 1240
  • -30 plus 40

Naravno, ne mora biti u pitanju baš broj 10, možete uzeti bilo koji broj. Obzirom na raznovrsnost mogućih pitanja vežba je adekvatna za razne školske uzraste.