Program Tablica Množenja

Evo malog softver rešenja za vežbanje tablice množenja.

opis programa “Tablica množenja”:

Kada startujete program Tablca množenja, otvara se sledeći prozor.

program tablica mnozenja start

Klikom na taster “Start” u prva dva polja se pojavljuje primer množenja dva broja od jedan do deset. 3×4, 5×8, 4×10, ili bilo koja druga kombinacija nasumice izabrana. Mišem postavite kursor u treće polje, polje za odgovor i ukucajte broj koji mislite da je proizvod ova dva zadata broja. Nakon odgovora kliknite polje “Proveri”.
Ukoliko je vaš odgovor tačan, dobićete sledeću poruku:

tablica mnozenja tacno resenje

Ukoliko odgovor nije tačan, program “Tablica množenja” će vam to reći ali i ukazati na tačno rešenje zadatog množenja:

tablica mnozenja netacno

Za novu kombinaciju za vežbanje dovoljno je samo kliknuti ponovo na taster “Start”.
Po završetku vežbanja tablice množenja, iz programa izlazite ili klikom na taster “Izlaz” ili na X gore desno kao kod klasičnih Windows programa.

Ovaj program se pokazao kao veoma efikasan u vežbanju tablice množenja kod učenika. Program oni shvataju kao neku vrstu igrice, te znatno lakše pamte i spremni su da sami vežbaju dok ne usavrše celu tablicu.

Program ne zahteva instalaciju. Dovoljno je kopirati ga na računar.

skolica mejl

Iz mejlova korisnika programa:

“Hvala na programu. Naša ćerka je ovaj program shvatila kao igricu i najzad je naučila tablicu množenja.”
Marija, Beograd


“Moji sinovi se takmiče ko će manje da pogreši. Odlična ideja za program.”
Darko, Aranđelovac


Be Sociable, Share!

Leave a Reply