Množenje sa devet

Mali trik kako množiti brojeve sa devet ako ne znate tablicu množenja.

9×2=18
Do 18 dolazite ovako
2-1=1
10-2=8

9×3=27
3-1=2
10-3=7

9×4=36
4-1=3
10-4=6

9×5=45
5-1=4
10-5=5

Vidite obrazac?
9xN=AB
N-1=A
10-N=B

Možda na prvi pogled zvuči komplikovano, ali ostaje u sećanju znatno duže nego ako se nauči napamet. 😉

Be Sociable, Share!

One thought on “Množenje sa devet”

Leave a Reply